Vilka är vi?

Vi på P & K Marknadsföring ser till att ditt företag syns när väl man sitter med måltiden och har lite tid över till reflektion. Nå människor med ett budskap under en tid som är mycket längre än i en dagstidning eller på TV- reklamen. Låt människor få fundera ensam eller tillsammans med någon på just ditt budskap.
Du får en möjlighet till direktreklam och får nu möjligheten att vara med om något nytt i stan. Har du tänkt på vilken genomslagskraft din reklam kan få om den finns med på en pizzakartong och levereras direkt ut till kund??
Reklam på pizzakartonger via P & K Marknadsföring gör att du når i genomsnitt tre personer per kartong. Effektivitet och synlighet är vårt motto! Låt oss på P & K Marknadsföring ge dig möjligheten till framtidens reklamplats!

Information om produkten

Våra kartonger håller hög kvalité. Vi tillverkar pizzakartongerna i Sverige och kartongerna är tillverkade av wellpapp (jungfrufibrer). Miljön kring kartongerna och hur de utformas är något som P & K Marknadsföring lägger stor vikt vid. Våra kartonger ska kunna hålla hög kvalité samtidigt som de ska kunna återvinnas.
Miljöaspekten har länge varit ett bekymmer för många leverantörer av pizzakartonger. Vi på P & K Marknadsföring kommer alltid att välja det rätta för miljön.
Vi på P & K Marknadsföring öppnar nya kanaler för marknadsföring än de vanliga som tv, radio och tidningar.